js獲取觸發事件元素在整個網頁中的絕對坐標(示例代碼)

js獲取觸發事件元素在整個網頁中的絕對坐標(示例代碼),這篇文章主要介紹了js獲取觸發事件元素在整個網頁中的絕對坐標。需要的朋友可以過來參考下,希望對大家有所幫助
關鍵字:js、元素坐標
如下所示:
復制代碼 代碼如下:

 //返回數組類型
        function findPosition(oElement) {//oElement 當前元素
            if (typeof (oElement.offsetParent) != 'undefined') {
                for (var posX = 0, posY = 0; oElement; oElement = oElement.offsetParent) {
                    posX += oElement.offsetLeft;
                    posY += oElement.offsetTop;
                }
            }
            var array = [posX, posY];
            return array;
        }
        //獲取觸發事件的控件在整個頁面的絕對的X坐標
        function findPositionX(oElement) {
            if (typeof (oElement.offsetParent) != 'undefined') {
                for (var posX = 0; oElement; oElement = oElement.offsetParent)
                {
                    posX += oElement.offsetLeft;
                }
            }
            return posX;
        }
        //獲取觸發事件的控件在整個頁面的絕對的Y坐標
        function findPositionY(oElement) {
            if (typeof (oElement.offsetParent) != 'undefined') {
                for (var posY = 0; oElement; oElement = oElement.offsetParent) {
                    posY += oElement.offsetTop;
                }
            }
            return posY;
        }
江苏时时彩正规吗